работа с текстом

  1. Почему в ответе артистки” Я хотела танцевать”особо выделено слово “хотела”?

потому что ее тоже не принимали и она танцевала одна

2.О чем она вспоминала?

она вспомнила свое детство где она было не красивой

3.Почему артистку, когда она была еще девочкой, не приняли в хореографический кружок?

она плакала она не могла выдерживать эту боль

4.Как она смогла преодолеть эту жизненную трудность?

она пошла домой и перед зеркалом стало и начинало себе командовать

5.Как вы понимаете смысл финала текста : “ Это было невозможное счастье”?

да потому что у нее закончилось вера в то что она будеть балериной

Տնային աշխատանք

Ի՛նչ առյուծ, այդ վախկոտը նրա (մարդու) ստվերից էլ է վախենում:
Այդ վախկոտն ինքն իր ստվերից էլ է վախենում:
Որսորդն իր հրացանն էր թփի տակ թողել:
Որսորդը խուսափում էր հարևանին հանդիպելուց, ախր իր հրացանն էր թփի տակ թողել:
Պապն իրա երկար կյանքի ընթացքում այդպիսի գեղեցկություն չէր տեսել:
Նա հյուրերին ողջունեց իրա իմացած բոլոր լեզուներով, բայց նրան կարծես թե նորից չհասկացան:
Գնչուն ասում էր, որ իրա ամբողջ աշխարհում ման է եկել:
Հայրը որդու մասին ասում էր, որ ինքը իր տեսած ամենախելացի երիտասարդն է:
Որդուն ուղղված նամակում գրում էր, որ իր հետաքրքրվողներին թողնել ասի, որը շուտով գալու է:
Երգչի մասին ասում էր, որ ինքը շատ վաղուց է ճանաչում, որ իր մանկության ընկերն է եղել:
ճանապարհորդի մտքով չէր անցնում, որ ինքը անցնում է Մագելանի անցած ճանապարհով, որ չորսուկես հարյուրամյակ առաջ այստեղով նրա նավերն են անցել:

2. Ընդգծված դերանունները փոխարինի՛ր համապատասխան հոդերով (եթե պետք էկարող ես նախադասությունից բառ հանել):

Քո ընկերը մենակ քայլում էր փոշեծածկ ճանապարհով:
Իմ որսն իր ոտքով եկավ:
Մենք, այսինքն` ծովափի բնակիչները, ծովից ենք հանում մեր սնունդն ու հարստությունը:
Դու` մեր ամենաուժեղ մարզիկը, հաղթանակով պիտի գաս:
Ես ծեր որսորդ եմ ու կյանքում շատ բան եմ տեսել:
Դուք` մեր շնորհալի տղաները, ձեր խոսքը դեռ չեք ասել:
Քո սիրտը քա՛ր է, քար:
Ձեր ձեոքն ընկնողին պրծում չկա:

3,Դերանունների գործածության հետ կապված սխալները գտի՛ր և ուղղի՛ր:

Մի վարժեցնող փոկին խոսել է սովորեցրել: Նա նրա խոսելու ընդունակությունր զարգացրել է երեք տարում: Այս ժամանակամիջոցում նրա (փոկի) սիրած ծովատառեխը տալու և խրախուսելու միջոցով հասել է նրան, որ փոկն անգլերեն ասում է .«Բարև, ինչպե՞ս ես», «Եկ այստեղ» և այլ նախադասություններ: Այլևս ոչ ոք չէր ուզում տեսնել այդ մարդուն:
16-րղ դարի բոլոր ազնվական մարդիկ Ամերիկան հայտնագործողներից նոր նվեր ստացան:
Ամբողշ աշխարհն է հետևում ռոբոտների արտադրությանը: Ֆիրմայի արտադրած ամբողջ նոր մեքենաները շատ արագ սպառվել են:

4.Տրված գոյականները չորս խմբի բաժանի՛ր ըստ կազմության:

Պարզ.             բարդ.              պարզ ածանցավոր.               բարդ ածանցավոր

գետին                 Մայրցամաք,            գոյություն

գազան           նախաճաշ                    ողբերգություն

ցնցում

արտասահման, ճամփա, ուժ, զոհ, նավ, նավահանգիստ, նավակ, հայրենիք, վերադարձ, մայրաքաղաք, օտարամոլություն:

5. Տրված ածանցներով որքան կարո ես բառեր կազմիր:

Անք, ցի, ածո,  ուկ, իք, իչ, ու, ան, իկ, պան, ստան, ուհի:

Տնային աշխատանք

Էլեկրականուցյունը շատ կարևոր դեր է խաղում մեր կյանքում և առանց դրա մենք մեր կյանքը չենք պատկերացնում և հենց նրա շնորհիվ է, որ ես հիմա գրում եմ դրա մասին:Անցնենք բուն թեմային էլեկտրական լիցքին: Էլեկտրական լիցք ունեցող մարմինը կարող է տալ այդ էլեկտրականությունը ուրիշ մարմնի, որը ապացուցում են տարբեր տեսակի փորձերը:

Տնայի աշխատանք

Ինչպես նշել էի նախորդ դասի մեջ էլեկտրականություն կարելի է փոխանցել ոչ միայն շփման միջոցով: Դա նույնպես ապացուցում են տարբեր տեսակի փորձերը բայց հիմնականում օրինակ բերելու համար օգտագործում են էլեկտրացույցը: Էլեկտրացույցը մարմնի էլեկտրական լիցքը հայտնաբերող սարք է, որի շնորհիվ կարելի է տարբերի իրերի լիցքեր հայտնաբերել:

Տնային աշխատանք

Էլեկտրականության հաղորդիչներ և մեկուսիչներ: Էլեկտրական դաշտ

Ըստ էլեկտրական լիցքերի հաղորթելու հատկության նյութերը կարելի է բաժանել հաղորդիչների և մեկուսիչների : Լիցքը կարող է մեկ մարմնից անցնել մյուս մարմնին դա ապացուցում են տարբեր տեսակի փորձերը:Լիցքը կարող է նաև մարմնի մեկ մասից անցնել մյուս մասը: Բոլոր մետաղները, հողը,աղերը էլեկտրականության հաղորդիչներ են:Մարդու մարմինը նույնպես կարող է հաղորդել:

Տնային աշխատանք

151.Ըստ կազմության` տրված ածականները բաժանի՛ր չորս խմբի:
Ալեծուփ, մեծ, ուժեղ, հոտավետ, հորդառատ, առևտրական, հոդային, ոսկեհուռ, խոշոր, սիրելի, միջմոլորակային, ահեղամռունչ, համեստ, մարդամոտ:

Բարդ-ալեծուփ, հոտավետ, հորդառատ, ոսկեհուռ, ահեղամչունչ, մարդամոտ

Պարզ-մեծ, խոշոր, համեստ

Բարդ ածանցավոր-առևտրական, միջմոլորակային

Պարզ ածանցավոր-ուժեղ, հոդային, սիրելի

152.Ա խմբի գոյականներից ածականներ ստացի՛ր Բ խմբի ածականակերտ ածանցների միջոցով:

Ա. Տուն, իմաստ, գույն, ոսկի, երկաթ, համ:
Բ. Ան, դժ, յա, ատ, եղեն, եղ:

Անտուն, անիմաստ, ոսկեղեն, երկաթեղեն, համեղ, գունեղ, դժգույն

153.Տրված բայերից ածականներ կազմի՛ր և ընդգծի՛ր  ածականակերտ ածանցները:

Վստահել, համակրել, բացատրել, դյութել, գրավել, հուզել, բարկանալ, վախենալ, ամաչել, պարծենալ:

Անվստահ, համակրելի, բացատրելի, գրավիչ,  դյութիչ, հուզիչ, բարկացկոտ, վախկոտ, ամաչկոտ, պարծենկոտ

154.Տրված բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր ածականներով  և ընդգծի՛ր ածականակերտ ածանցները:

Յոթ գյուխ ունեցոդՅոթգլխանի

 երկու երես ունեցողերկրեսանի

երկու փող ունեցողԵրկփողանի

 եռանդով օժտվածեռանդուն

շատ բուրդ ունեցոդբրդոտ

 գույն ունեցողգունավոր

 թևեր ունեցողթևավոր

 մեծ ուժ ունեցողուժեղագույն

երեք տարի (ամ) տևողեռամյա

 տասը տարեկանտասնամյա

155.Կետերը փոխարինի՛ր ածականակերտ ածանցներով:

Անկենդանդժկամ, չխոսկանհայրական, կիսատ, փառավորվայրենիաղի., արևելյաներևանյանընկերականկծանազդեցիկթրթռունհնչյեղշաչունխոհունդողդոջուն։

156.Ընդգծված բառերի իմաստներն արտահայտի՛ր բառակապակցություններով և բացատրի՛ր, թե այդ ածականներն ինչո՛ւ  ոչ թե ուն, այլ  յուն ածանցով են կազմվել:

Օրինակ`

Ահեղաշաչյուն փոթորիկ — Ահեղ շաչյունով փոթորիկ:
Քաղցրահնչյուն  մեղեդի- Քաղցր հնչյունով մեղեդի
Քնքշաշրշյուն  զգեստ- Քնքուշ շրշյուն ունեցող զգեստ
Բարեհնչյուն  ձայն- Բարի հնչյունով ձայն
Դառնահնչյուն  ոռնոց- Դառը հնչյունով ոռնոց

159.Տեքստերի ածականներն ըստ անհրաժեշտության դարձրո՛ւ բաղդատական կամ գերադրական աստիճանի:

Ֆուտբոլում խաղարկվող մրցանակների մեջ պատվավորներն անհատական «Ոսկե գնդակ», «Ոսկե կոշիկներ» և «Արծաթե կոշիկներ» մրցանակներն են: «Ոսկե գնդակի» տեր դառնում է այն ֆուտբոլիստը, որ մայրցամաքի ամենալավ մարզիկն է ճանաչվում: «Ոսկե կոշիկներն» ու «Արծաթե կոշիկները» համապատասխան թիթեղներից կարված կոշիկներ են, որ հանձնվում են եվրոպական երկրների ամենալավռմբարկուներին:
Գերմանացի ֆիզիկոս Կոենն ասում է, որ քսանմեկերորդ դարում կանայք լողի տարածությունը հեշտ են հաղթահարելու, քան մեր օրերում ամենալավ լողորդ համարվող տղամարդիկ:
Դանիացի Վեստերգարդը պատրաստել է աշխարհի ամենամեծ` երեսունչորս տեղանոց հեծանիվն ու փոքր մոտոցիկլը: Նա ասում է, որ ճիշտ է դրանք օգտագործել ռեկլամի համար:

160.Տեքստերի ածականներն ըստ անհրաժեշտության դարձրո՛ւ բաղդատական կամ գերադրական աստիճանի: Ընղգծի՛ր այն ածականները, որոնք համեմատուության աստիճան չեն կարող ունենալ:

Ո՞վ է հեշտ վազում` գե՞ր, թե՞ նիհար մարդը: Այս պարզ հարցով զբաղվեցին ԱՄՆ-ի Հարվարդի համալսարանի բազմաթիվ գիտնականներ: Հետազոտվեցին տարբեր քաշի վազողներ` իրենց հետ տանելով տասնհինգ կիլոգրամ ծանրություն: Պարզվեց, որ որքան ավելի մեծ է մարմնի քաշը, մարդն այնքան մեծ արագություն է զարգացնում, իսկ էներգիայի ծախսը, ընդհակառակը, ավելի փոքր է լինում:
Անգլիական մի ընկերություն կառուցել է ամենաթեթև մեկտեղանի ինքնաթիռ, որն ավելի էժան է, քան ավտոմեքենաների մեծ մասը: Ինքնաթիռը թեթև է, ընդամենը հիսունհինգ կիլոգրամ: Նրա ամենա մեծ արագությունը ժամում 145 կիլոմետր է:

Пикoвая Дама

Что значит любовь для Лизы и для Германа?

Для Лизы, это значит жить в радости и горе до самой смерти, что они будут вместе ни смотря ни на что, и ни ра кого.

А для Германа это как инструмент его можно использовать, а потом выкинуть

Мучали ли угрызения совести героев произведения?
Да Герман сходил сума он не хотел ее убивать, она снилось ему каждую ночь.

Осуждаете ли вы Германа? Почему?

Да он был эгоистом. Он сделал все чтобы узнать все о трёх картах. И его же жадность, его же и сгубила.

Можете ли вы представить себе жизнь героев, если бы они связали свою судьбу вместе?

Герман бы не работал и всегда бы играл с друзьями, а Лиза работала бы, делала бы все вместо Германа.

Почему Герман сошел с ума?.

В нем проснулась совесть, хотя он и не хотел убивать старушку. Он рачал винить себя вее смерти, и не напрасно, он сам того и пе ведая убил старую женщину, лишь одним испугом, ведь он не знал, что от эгого ее сердце не выдежит.

Как вы думаете, почему повесть считается одним из самых сильных прозаических пушкинских произведений?

Он очень хорошо и реалистично показывает что будет если человек будеть эгоистом и будеть думать о себе и будет использовать людей как инструмент

Написание рассуждения “ Как я отношусь к героям повести”.
Герман я его ненавижу потому что я уже написал Лиза я ее жалею она сделала все для дамы и что витоге она было использовано ну я рад что она наша 2 половину А пиковая дама ну я просто нейтральный