Նախագծային աշխատանք

5 միֆեր որոնց հավատում են։

1.

մեռյալ լիճը ամենա աղի լիճն է աշխարհում  իրականում ամենա աղի լիճը գտնվում է Անտարկտիտայում նրա անունը Դոն Ժուանն է։

2.

Կայծակը նույն տողը 2 անգամ չի խփում դա միֆ է օրինակ կա մարդ որը սաղ է մնացել 7 կայածակից որոնք վնասել են իրա ականջը ձեռը ոտը և այլն։

3.

Ամենա մեծ անապատը Սահարան է

Միֆ ամենա մեծ անպատը դա Անտարկտիտան է

4.

Չինական պատը այնքան մեծ է որ նա երեվում է տիզերքից միֆ է նա շատ բարակ է որպեսզի երեվա այդ բարձրությունից

5.

Ջուրը հոսանք է հաղորդւմ միֆ ջուրը չի հաղորդում բայց ջրի մեջի նյութերը

Էկոլոգիա

1.Էկոլոգիան ուսումնասիրում է օրգանիզմների հարաբերությունները, և այդ օրգանիզմների հարաբերությունը միջավայրի հետ։
2.Մարդիկ ապրում են աղտոտված միջավայրում։ Մարդկանց պատճառով ղտոտվում է ամեն ինչ և դրա պատճառով առաջանում են տարբեր հիվանդություններ և տարբեր պրոբլեմներ։ Բնությունը օգնում է մարդկանց իրա ռեսուրսներով իրա տարածքով և այլն ձեվերով նա օգնում է մարդկանց զարգանալ
3.Դա անհնար է մենք կարանք մենակ դանդաղացնել բայց մենակ։
4.Մեզ ապագայում սպասում են տարբեր խնդիրներ որոնք առաջանում են մարդկանց միջամտությունից էկոլոգիայի մեջ

Տնային աշխատանք

 1. Տրված բառերը բաժանի՛ր բաղադրիչների (օրինակ ՝ հրաշամանուկ- հրաշ-ա-մանուկ) և պարզի՛ր, թե բառաշարքերից յուրաքանչյուրն ի՞նչ ընդհանրությամբ է կազմված:

ա) Սահմանադիր – սահման – ա – դիր, զմրուխտափայլ – զմրուխտ – ա – փայլ, կանխավճար – կանխ – ա – վճար, սնափառ – սև – ա – փառ, բաղաձայն – բաղ – ա – ձայն, պարտատեր – պարտ – ա – տեր, կենսախինդ – կենս – ա – խինդ, ջրամուկ – ջր – ա – մուկ,արևամանուկ – արև – ա – մանուկ, ձեռագործ – ձեռ – ա – գործ, նորամուտ – նոր – ա – մուտ:

բառերը ա հոդակապով են
բ) Կենարար – կենս – արար, կենսուրախ – կենս – ուրախ, զուգընթաց – զուգ – ընթաց, ջրկիր – ջր – կիր, ջրհեղեղ – ջր – հեղեղ, բանբեր – բան – բեր, քարտաշ – քար – տաշ, տնպահ – ան – պահ, լուսնկա – լուս – ընկա, մթնկա – մթ – նկա, ձնծաղիկ – ձն – ծաղիկ, ռնգեղջյուր – ռնգ – եղջյուր, քարափ – քար – ափ, մոլեռանդ – մոլ – եռանդ, հրձիգ – հր – ձիգ, քարտաշ – քար – տաշ,

բառերը հոդակապով չեն

 1. Շարքի բոլոր բառերը, բացի մեկից, նույն ձևով են կազմված: Գտի՛ր շարքում օրինաչափությանը չենթարկվող բառը:

ա) Արևմուտքնեղսիրտ, գունաթափ, ձկնկիթ, ձեռնպահ

բ) Ծալապակաս, չարագործ, գործակից, տառակեր, գետաբերան

Գործնական աշխատանք

 1. Ընտրել բառերը և տեղադրել համապատասխան տեղում՝ ենթարկելով փոփոխության:
  ա) Ծերունին նիհարած էր ու հյուծված, այտերը ակոսած էին խոր կնճիռներով, իսկ ձեռքերը ծածկված էին թուխ բծերով:
  (նիհարել, բիծ, կնճիռ, ակոսել)
  բ) Հեգնանքով մտածել էր, որ արդեն կարոտել էր երեխայի լացին, որ այս կատարյալ անդորրը բավական չէ ո՛չ քնելու, ո՛չ էլ արթուն մնալու համար: (բավական, մտածել, մնալ, կարոտել)
 2. Փակագծում տրվածներից ընտրել նախադասությանը համապատասխան բառը և ընդգծել:
  ա) Բնավորության այդ լավ գծերը նա (ժառանգել էր, ժառանգություն էր ստացել) ծնողներից:
  բ) (Հրատարակության, հրատարակչության) մեղքով գրքում կան բազմաթիվ վրիպակներ:
 3. Տեղադրել բաց թողնված տառերը և կետադրել:
  – Դատավո՝ր, – դիմեց անգղը Ուշինարային, – քաղցը վաղուց ընկճել է ինձ, և մեծ հանցանք է քաղցածի ձեռքից պատառ խլելը: Հե՝տ տուր աղավնին:
  – Այս անօգնական մահի սարսուռով դողդողջուն թռչյունն իմ պաշտպանությանը դիմեց, – առարկեց Ուշինարան, – իմ առաջին պարտքը ինձ հավատացող արարածին պաշտպանելն է:
 4. Փոխակերպել ուղղակի խոսքը՝ դարձնելով անուղղակի:
  — Մենք պատահմամբ ենք ողջ մնացել, պարո՛ն, — ասաց երիտասարդը և ապա ավելացրեց, — այս ամենի մասին հավանաբար մարդիկ ձեզ կպատմեն:Երիտասարդը ասաց պարոնին, որ իրենք պատահմամբ են ողջ մնացել, և ավելացրեց, որ այդ ամենի մասին մարդիկ իրեն հավանաբար կպատմեն: — Ե՞րբ ես ավարտելու աշխատանքդ, — բարկացավ վրաս տնօրենը և կիսաձայն ավելացրեց, — իմ համբերությունն էլ սահման ունի:Տնօրենը բարկացավ և ասաց, թե երբ է ավարտելու աշխատանքը, և կիսաձայն ավելացրեց, որ իր համբերությունն էլ սահման ունի: 
 5. Ընդգծել ածականի գերադրական աստիճանի օրինակները.
  թեթևագույն, ծղոտագույն, վարդագույն, առավելագույն, մոխրագույն, ազնվագույն, ժանգագույն, հազարագույն, լավագույն, գերագույն:
 6. Սյունակներում առանձնացնել որակական և հարաբերական ածականները.

հարաբերական, ջանասեր-որակական, բարձր-որակական, լեռնային-հարաբերական, մարդկային-հարաբերական, գեղեցիկ-որակական, լուսեղեն-հարաբերական, օդային-հարաբերակաբ, հմուտ-հարաբերակաբ, կույր-հարաբերական, հավասար-հարաբերական, ձրի-հարաբերական, հղի-հարաբերական, ճաղատ-հարաբերական, մերկ-որակական, տկլոր-հարաբերական, օժանդակ-հարաբերական:

7. Ո՞ր նախադասության մեջ հատուկ անվան գրության սխալ կա

1) Մխիթար Հերացին գիտական և բժշկական գործունեություն է ծավալել կաթողիկոսանիստ Հռոմկլա ամրոցում։

2) Մեր պատկերասրահում է գտնվում Հովհաննես Այվազովսկու «Նոյն իջնում է Արարատից» կտավը։

3) Երուսաղեմի մատենադարանում են գտնվում հայկական ձեռագիր շատ մատյաններ։

4) Մեծ Հայքի նշանավոր նահանգներից է Փոքր Սյունիքը կամ Արցախը։

 1. Ընդգծել այն բառերըորոնք գրվում են մեծատառով.

ա) Բոլոր հայ մանուկները սիրում են մեծ գրող Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթները՝ «Չախչախ Թագավորը», «Քաջ Նազարը» և այլն:

բ) Փայտակարանը Մեծ Հայքի տասնմեկերորդ նահանգն էր Կուր և Երասխ գետերի ստորին հոսանքի շրջանում:

գ) Միջնադարի հայ իմաստասեր Գրիգոր Տաթեվացին ծնվել է Վայոց Ձորում, աշակերտել է կարկառուն գիտնական, ուսուցչապետ Հովհան Որոտնեցուն:

դ) Հինավուրց հայտնի Աղթամար կղզին տարածվում է Վանա լճի հարավարեվելյան մասում, նրա դիմաց Հայկական Տավրոս լեռնաշղթայի մաս կազմող Կապուտկող լեռն է:

ե) Գրիգոր Զոհրապը կանգ առավ գրասեղանի մոտ եվ հայացքն ուղզեց Էդգար Շահինի «Փարիզուհին կառքում» նկարին և սկսեց խորհել Հայաստանի ճակատագրի մասին:

Նախագծային աշխատանք

Ես քնից հելնում եմ եվ գնում եմ ատամներ լվանալու հետո գնում եմ նախաճաշել ես համակարգչով եմ զբաղվում հետո ես գնում եմ նորից լվացվելու ուշադրուտյուն միշտ դեռներտ լվացեք օճառով 30 վարկյան և ետե դժվար չէ մի շպվեք մարդկանց հետ հետո ես գիրք եմ կարդում ես կարդում եմ ангелы и демоны հեղինակ է դեն բրաուն և հետո ամբողջ օրը ես համակարգիչով զբաղվում դասեմ գրում օնլայն խաղեր եմ խաղում մարդկանց հետեմ շփվում հերուստացույցեմ նայում հետո ես գնում եմ քնելու

Домашняя работа

— о человеке, который не любит музыку?| равнодушный
— о человеке, которому ничего не жалко?|довольный
— о фильме, который имеет успех?| популярный
— о писателе, романы которого многие знают?| известный
— о студенте, у которого хорошее настроение?| счастливый
— о девушке, которой исполнилось 18 лет?| совершелалетный
— о картине, которую нельзя забыть?| безупречно
— о работе, которая многому научила? | полезный
— об осеннем дне?| прохладный
знаменитый
добрый
красивый

1. Руки длинны, ум короток.
Тут слово короткий озночает человек который не может думать.
2. Речами тих, а сердцем лих.
Тут слово лих озночает очень добрый человек.
3. Не брат, не родня, лишь бы добр до меня.
Тут слово радня озночает близкий человек.
4. Даровой рубль дешев, нажитый дорог.
Тут слово доровой означает вещ который зороботован дорам.

Домашняя работа

Человек и природа у них единства только в жёсткости но природа более жестокая но в другом у них нет единства даже на оборот каждый год человек отделяется от природы

Տնային աշխատանք

Լաբորատոր  փորձեր՝ օսլայի, գլյուկոզի, սախարոզի  հայտնաբերման  որակական  ռեակցիաները:

Օսլայի բացահայտման ռեակցիաներ. Բույսերի հիմնական պաշարային ածխաջուրը՝ օսլան, յոդի լուծույթի  նույնիսկ չնչին կոնցենտրացիայի առկայությամբ ստանում է մուգ կապույտ  գունավորում (առաջանում է համալիր միացություն)։ Գունավորումը պայմա-նավորված է ամիլոզի առկայությամբ։ Չնայած ամիլոպեկտինի պարունակությունը օսլայում մի քանի անգամ շատ է ամիլոզի քանակությունից, ամիլոզի կապույտ գունավորումը քողարկում է ամիլոպեկտինի կարմրամանուշակագույն գունավորումը։ Տաքացման հետևանքով համալիրը քայքայվում է, գունավորումն անհետանում, սառչելու դեպքում՝ նորից հայտնվում։Այս ռեակցիան թույլ է տալիս հայտնաբերել միջավայրում օսլայի նույնիսկ աննշան քանակությունը։

 Ածխատանքի  համար  անհրաժեշտ  է.

 1. Օսլայի լուծույթներ
 2. Յոդով գունավորված օսլայի լուծույթի անգունացում (տաքացնելու դեպքում):
 3. Լուծույթի գունավորման առաջացում (սառեցնելու դեպքում):
 4. Գունավորման վերականգնում:

Նյութեր և ռեակտիվներԿարտոֆիլ, սպիտակ  հաց, բրինձ, խնձոր, բուսական

յուղ, օսլայի 1% լուծույթ, Լյուգոլի ռեակտիվ:

Պարագաներ: Փորձանոթներ, կաթոցիչներ, փորձանոթի  բռնիչ:

Աշխատանքի ընթացքը.

Փորձանոթի մեջ լցնել 1 մլ օսլայի լուծույթ և 1 կաթիլ Լյուգոլի ռեակտիվ,

առաջանում է կապտամանուշակագույն գունավորում։

Համարակալված փորձանոթների մեջ տեղափոխել 0.5 գ տարբեր սննդա-

նյութեր (նախապես հավանգում տրորած), ավելացնել 2-3 մլ թորած ջուր,

թափահարել, ավելացնել 1-2 կաթիլ Լյուգոլի ռեակտիվ։ Փորձանոթներում

առաջացած գունավորմամբ եզրակացնել սննդանյութերում օսլայի քանակու-

թյան մասին։